మీ రచనలని (ఆర్టికల్స్,వ్యాసాలు,కథలు) పబ్లిష్ కావాలనుకుంటున్నారా ?

హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ !
మీ రచనలని (ఆర్టికల్స్,వ్యాసాలు,కథలు) పబ్లిష్ కావాలనుకుంటున్నారా ?
సంఘంలో జరిగే అవినీతి,అన్యాయాలను ఎండగట్టాలనుకుంటున్నారా ?
ఐతే మీకు ఇది  గోల్డెన్ ఛాన్స్ !

కానీ ,ఆ రచనలు మీ సొంతవి,ఎక్కడ కాపీచేయలేదని హామీ ఇవ్వాలి .
వాటిలో మాకు నచ్చినవాటిని ఎంపికచేసి మా వెబ్ సైట్ లో ప్రచురిస్తాం ...
ప్రచురించాలా  వద్దా అనేది "మానేజిమెంట్ దే తుది నిర్ణయం"
ఇంకెందుకు ఆలస్యం ..మీ రచనలని పంపవలిసిన మెయిల్ id :
wethepeople@manamjanam.info